Şecaattin ZENGİNOĞLUBen Oğuzum,Türkoğlu TÜRKÜM...

"ADIMIZ  ANDIMIZDIR. YOLUNA CAN KOYARIZ.

TÜRK OLMAYI ; EN BÜYÜK ŞEREF  ve ŞAN  SAYARIZ."

 

      Büyük Türk Ulusu ; "Ulusal  haslet, Beka, varlık ve  değerlerini  koruma noktasında kayıtsız  koşulsuz  ve tavizsiz  koruma  kararlılığı  şuuru ve idealine sahiptir.

      Büyük Türk Ulusu, Atatürk Milliyetçiliği ülküsünün "ortak paydasın da" vücut bulan  ulusal ülküyü , Ülke, Ulus ve Devletimizin ana taşıyıcı temel kolonu olarak kabul ettiği içindir ki; çok muhafazakar bir ulus olmasına karşın, her türlü  "ırkçılığı , etnik ayırımcılığı,hatta bölgeciliği "reddetmektedir. Vatanın ve ulusumuzun bölünmez bütünlüğü, devletin üniter yapısı bu ulusal yapı içerisinde perçinlenmiştir.

      Aziz Vatanımız,Yüce Ulusumuz,Ulusal Beka ve Öz Değerlerimiz adına  can pahasına her türlü savaş ve mücadeleye,ölüm'e, Şehit ve Gazi  olmaya  bir düğüne , bir eğlenceye gider gibi gitmeyi kendisine şiar edinen   ulusumuz  ve o Yüce Ulusumuzun satvetli  evlatları olarak bizler;Yani Büyük Türk Milleti, Türk Gençliği olarak  hepimiz;

     "Türk Varlık ve birliğine, Milli, manevi, tarihi , kültürel öz değerlerimize, Ulusal beka- mıza saygılı olan, bu ulusal ülkü, varlık ve değerlerimize vatandaşlık bilinci, sadakati ile bağlı bulunan, Demokratik Laik Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üniter yapısı içerisin de, dil, din, ırk, mezhep ayırımı yapmadan tek Vatan,tek devlet, tek dil ve Tek Bayrak  altında yaşamayı  kabul eden ve bu ulusal varlık ve değerlerimize ihanet etmeyen, nifak  sokmayan, bu değişmez ve değiştirilemez temel ilkelerin çerçevesi içerisin de kendi ulusal değerlerini , Türk Ulusunun "öz değerleri ve bekasının üzerine çıkmadan tahakküm etmeye yeltenmeden ve üniter yapıyı zedelemeden,"bölücülük ve ayırımcılık  ölçek ve boyutuna varabilecek fiiliyatlar içerisine girmeden , kendi yaşam çerçevesi içerisinde yaşatmayı ilke edeinen, yaşayan,hareket eden, düşünen  her birey,  bizim öz vatandaşımız  ve yurttaşlarımızdır. Zira Devletimizin Üniter yapısı ırk, renk, dil, din, mezhep ve her türlü etnik  ayrımcılığını  red etmektedir

        Atatürk Milliyetçiliği ülküsünde bütünleşen ve " misak-i millimiz " içerinde yer alan herkes bizim  öz kardeşimizdir. Birinci sınıf  vatandaşımızdır ifadesini kullanmıyorum  çünkü: "Atatürk Milliyetçiliği Ülküsü"ve Demokratik Laik Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yönetim şeklinde sınıf  ve imtiyaz farkı yoktur. Herkes birdir ve eşittir.

        Bizim Milliyetçilik anlayışımızda değişmez ve değiştirilemez olan "ATATÜRK MİLKLİYETÇİLİĞİ ÜLKÜSÜ" anlayışı,inanç ve kararlılığında vücut bulmuş ve bu ulusal yapıda granitleşmiştir. Bunun dışında hiç kimse ülkemizde "öküz altında buzağı aramasın". Bu ulusal şablon içerinde yer almayan unsurlarda elbette ki ulusal bünyenin sağlık ve hayatiyeti için  gereken ameliyeye muhatap olacaklardır. Bunun dışında da hiç kimse bir beklenti veya bir ütopya içerisinde olmasın. Kaldı ki  Kuzey Atlantik paktının doğması ve oluşmasının temel harcını teşkil eden "Yurtda sulh,cihanda sulh" ifadesi bizim  Yüce Atamıza ve Kahraman Ulusumuza aittir.

        Günümüz dünyasına  arz ve ithaf olunur. Saygılarımızla. 

 

Şecaattin ZENGİNOĞLU